Kajaktur rundt om Ammassalik Ø

KAJAKTUR AUGUST 2006

Op i Sermilik fjorden, Tiniteqilaaq og rundt om Ammassalik Ø

Sammen med Lars

Søndag 20.

Susanne, Jørgen og Lars kom tilbage fra deres langtur i løbet af eftermiddagen.

Mandag 21

Susanne, Jørgen og Lars kom på besøg for at se de pakker som var kommet fra Danmark
efter at de var taget af sted, Det blev aftalt at jeg overtog (købte) den frysetørrede mad som der ikke blev brug for. Jeg aftalte med Lars, at vi skulle på langtur fra onsdag formiddag.

Tirsdag 22.

Om eftermiddagen og aftenen pakkede jeg min kajak oppe ved mit hus.

Onsdag 23.

Vi sejlede ud af havnen kl. 10.05 og drejede til højre udenfor fjorden. Kl. ca. 14 nåede vi sommerbopladsen (overfor C2 og C3), hvor en fanger ventede på hjælp – motor itu. Medens vi spiste kom der 2 grønlændere mere, sandsynligvis hjælpen. Det er en fordel med VHF (hvis man taler grønlandsk). Kl. ca. 16 nåede vi en vig lidt syd for Ikatteq. Vi så først på en sommerboplads, men fortsatte imod nord til en anden. Her var der både vand og Husruiner og vi slog vores telte op lidt udenfor bopladsen. 21,4 km.

Ikatteq
Radiostationen på Ikkateq
Hus i Ikkateq

Torsdag 24.

Ikkateq
Kirke og skole i ikkateq

Op kl. 7. Ved 8 tiden kom Bent Richard og Torben i motorbåd og hilste på, de var på vej til Tiniteqilaaq. Vi startede kl. 9.30 og sejlede nordpå igennem sundet nærmest Ammassalik Ø. Undervejs så vi på en bugt hvor der så ud til at være gode lejrpladser. Vi sejlede derefter imod syd til Ikatteq, som vi anløb fra indersiden. Vi beså hele bygden og sejlede derfra kl. 10. Dernæst sejlede imod campen (ATC) på stranden. Undervejs så vi et glimt af skolens lejrskole. Vi sejlede udenom sandstranden og gik iland på en ø som havde sand-forbindelse med land på nordsiden af elven fra Mittevakkat gletscheren. På denne ø var der flere Husruiner. For at undgå at sejle udenom øen trak vi kanoerne over den 20 m brede sandtange. Vi sejlede ind til Sermilik-stationen(en videnskabelig station under Københavns Universitet, hvor de måler på Mittevakkat gletscheren) Her talte vi med Mogens Kofoed, som i 35 år har passet Sermilik-stationen. Vi spiste vores frokost hos ham og fik te til. Medens vi sad og snakkede så vi en sæl tæt ved kysten. Kl. ca. 16 fortsatte vi nordpå til Kuuttuaq, som var det sted ved D1 hvorfra vi fik bådtransport. 18,9 km.

Ved Sermilik-stationen mistede Lars en Gummiluge. For at hente den ved lavvande sejlede Lars tilbage kl. 20 og kom retur kl. 23. Han havde fundet dækslet efter at have siddet i en time og snakket med Mogens Kofoed imedens vandet faldt.

Sermilik stationen
Kutuuaq

Fredag 25.

Op kl. 6.45 og afgang kl. 9. Vi startede med at krydse Sermilikken på skrå op imod Johan Pedersens Fjord. Der var en let medvind, smult vande og kun enkelte spredte større isbjerge.

Undervejs så vi en sæl som dukkede op ca. 50 m fremme, den lagde sig vandret og dykkede da den havde trukket vejret. Den virkede ikke bange for os. Kl. 11.15 holdt vi en kort tepause på Johan Pedersen fjords sydlige næs, inden vi fortsatte langs den sydlige bred. Vi er nu kommet ud af vandrekortet (1:100.000) og jeg har lavet Prints fra vores Cd-romkort 1:250.000 i skala ca. 1:150.000. Det er en fordel for mig da det er lettere at læse detaljerne uden briller. Vejret er utrolig klart, det er svært at forestille sig at der bag den pynt, som vi kan se, er 3-4 km til det større fjeld i baggrunden, det virker som om der kun er en smal fjord. Det er en udfordring at orientere her.

Kl. 14 spiste vi frokost ved indgangen ved indgangen til Sangmileq. Kl. 15.30 gik vi i land i bunden af denne fjord ved et stort vandfald. 22,4 km.

Vandfaldet i Sangmileq
Vandfaldet tæt på

Der var dog ingen rimelige lejrpladser der, så vi sejlede 2-300 m imod nord og slog lejr på en sandflade med mos ca. 1 m over højeste vande.

Da vi havde slået teltene op, gik vi op langs vandfaldet til et pas i ca. 400m højde, hvor vi havde udsigt over en sø. Vi gik tilbage en anden vej og sluttede med en ret stejl nedstigning (dog ikke klatring) og var i lejren kl. 18.30.

Vores telte
Mit telt

Lørdag 26.

Jeg stod op kl. 6 og vækkede Lars kl.     6.30. Afgang kl. 8.25. Vi sejlede nordpå, efter en time var vi ude af Sangmileq fjorden, derefter krydsede vi Johan Pedersen fjorden. Kl. 11 mødte vi ved indsejlingen til Ikasak Bent Richard som kom i sin motorbåd, han var på vej på Weekendtur for at fiske ørreder i småfjordene nord for Stoklund fjord. Vi sejlede ind til kysten og holdt en kort rast.

Derefter fulgte vi kysten på venstre side op i hundefjorden. Derefter spiste vi frokost på højreside ved roden af det lille næs på østsiden. Indtil dette tidspunkt havde vi haft let medvind og smult vande. Vi sejlede nu videre ind i fjorden indtil vi kunne overse resten af fjorden. På dette tidspunkt var det blæst lidt op og på vejen ud af fjorden havde vi både sø, vind og strøm imod (strøm som følge af en indsnævring i fjorden og stigende vande). Vi mødte igen Bent Richard, de havde fisket i Kaneertivit uden at fange noget og ville nu prøve lykken i den fjord, som vi kom fra. Vi sejlede ind i Kaneertivit. Indsnævringen i bunden havde en naturlig dæmning henover mundingen. Den kan kun passeres ved højvande og vi slog derfor lejr på østsiden lige udenfor kl. 16.30. Vi har     sejlet 25.0 km. i dag.

lejrplads Kaneertivit
Mit telt m. forsejl Kaneertivit

Efter middagsmaden gik vi op langs den foss som løb ud i indsnævringen. Fra søen ovenfor gik vi op på højdedraget imod øst og så ud over Sermilikken. Til køjs kl. 20.

Søndag 27.

Op kl. 6.45 afgang 9.10. Vi sejlede ud af Kaneertivit over Stoklund fjord og ud i Sermilikken i gennem sundet ved Neerernaq. Lidt nord herfor så vi en fangsthytte. Nogle grønlændere var gået i land og spiste frokost udenfor. Hytten er en elementhytte af den slags som vi sidste år mødte på Grusøen. Den var pæn, men uden hverken briks eller bord. Bag hytten lå ruinerne af et rigtigt hus, af samme type som B-217 (som jeg brugte som lager og værksted på Strandvejen), men længere. Derudover var der 3-4 husruiner med græstørvsvægge. Stedet var aftegnet på kortet som en forladt bygd Umiartuativit.

fangsthytte
Fangsthytte i bygden Umiartuativit
Bygden Umiartuativit

 

 

Frokost pause – Isbjergenes bevægelse

 

 

Vi fortsatte ca. 5 km. op langs kysten og krydsede derefter Sermilikken imod Igenertivit. Det var i dag først overskyet, senere fint solskin. I Sermilikken var der fuldt af store isbjerge (nogle rigtig store) med mindre indimellem, men det var ikke noget problem, vi kunne sejle næsten den rigtige kurs hele tiden. Kl. 16.30 var vi ovre og kiggede ind i Amitsivartiva, en fjord med stor vanddybde, hvor der også ligger store isbjerge. Efter en kort Tepause sejlede vi ned langs kysten til det lille næs ved sydenden af Pikiitse. Her slog vi lejr kl. 17.50 efter 31,2 km.

Mandag 28.

Op kl. 6.45 afgang 8.50 vi sejlede de 6,5 km. ind til Tiniteqilaaq. Vi landede kl. 10.30 ved det nye bådehus. Efter besøg i servicehuset gik jeg ind ved siden af på bygdekonsultationen og fik noget plaster til et gnavsår på skulderen, hvor en søm i våddragten har lavet hul.

Tiniteqilaaq
Hus i Tiniteqilaaq

Bagefter gik jeg på kommunens filial, hvor jeg ringede til Torben, dels for at for at fortælle hvor vi var og dels for at høre om se når vi nu var i Tiniteqilaaq: Da Torben og Bent Richard var der torsdag var B-747 som var fraflyttet fuldt af møbler, legetøj og affald. Jeg skulle se om huset var blevet ryddet, det var det næsten. Bagefter gik vi i butikken.

Panbo hus
Panbo hus i Tiniteqilaaq

Vi havde snakket om de nye Panbohuse, derfor gik vi hen og så dem, ingen havde fået 2. lag tagpap. Afgang fra Tiniteqilaaq kl. ca. 12. Vi sejlede igennem den lange fjord nord for Ammassalik Ø. Vi spiste frokost kl. 14 og slog lejr kl. 18 efter at have sejlet 29.4 km.

 

 

Lejrpladsen lå ca. 10 m over højvande. Lars var ude at gå inden aftensmaden og opdagede at hvis vi havde sejlet 100 m mere var der en lejrplads helt nede ved vandet. Efter at jeg havde spist var jeg derovre og mener at vores nuværende plads var bedre bortset fra højden (vi skal kravle op 3 gange hver for at få bagagen fra kajakken), den var helt vandret og helt tør.

Tirsdag 29.

Op kl. 6.30 og afgang kl. 9.00. Vi sejlede langs kysten indtil vi kom til en ”dyb” vig, Denne vig havde også en tærskel ved indgangen, men den havde dybde nok til kajakkerne Kl. 10,30 holdt vi te pause lidt inde i vigen og kl. 10.45. skiltes vi og Lars sejlede nordpå og siden hen til fjordene ved Sermiligaaq.

lars
Frokost inden Lars sejlede nordpå

Jeg havde set en mulighed for at gå over land, vi havde ellers aftalt at skilles ved mundingen af fjorden imod Ammassalik fjord. Der var 3 steder i bunden af vigen. Jeg sejlede derind og spadserede over til den modsatte side det tog 30 min. for den ene og spadserede ad den anden overgangsrute fra modsatte kyst tilbage det tog 20 min. Der var dog ingen af dem der var umiddelbart attraktive. Jeg sejlede derfor videre til den tredje mulighed, som jeg udfra kortet anså for at være den bedste. Det var den også der var kun 5 min at gå fra kyst til kyst.

Jeg ankom til denne 3die overgang kl. 12.15 og var på den anden kyst (incl. rekognoscering) med både bagage og kajak tre kvarter senere. Dernæst spiste jeg frokost og pakkede kajakken, afgang kl. 14.

Forladt bygd – Qernertivartivit

Sidste år sejlede vi på vestsiden af Qernertivartivit Ø, for at være i læ, men da vejret var fint med kun lave bølger sejlede jeg langs ydersiden (øst) denne gang jeg sejlede tæt ved kysten for at få alle detaljerne med og kiggede ind i alle vigene undervejs. Jeg nåede den nedlagte bygd kl. 16 jeg var nødt til at gå iland et sted og dernæst forhale til et sted lige ved kommunens hus B-560. Fra dette sted kan jeg kun starte ved højvande, til gengæld lå kajakken vel beskyttet. 17,4 km

Jeg startede med en tur rundt i bygden, men der var ingen huse beboet.

Sidste år under stormvejret (med regn) viste det sig at ”taget var utæt”. I virkeligheden var tagpappen ført 20 cm op ad skorstenen, men der var en åbning på op til 1 cm ind til murstenene. Denne gang var alt helt tørt og det ville være ideelt at fuge om skorstenen. Først lavede jeg nogle strimler af min skummadras (blødt skum 15x15mm), dernæst lavede jeg en elastisk fuge oven på dette underlag. Jeg havde som sikkerhedsudstyr en patron silikonegummi med. Den brugte jeg til denne opgave. Som sikkerhed har jeg stadig en rulle gaffatape. Jeg var færdig med denne opgave kl. 18.

Efter middag var jeg ude at gå en tur. Den normalt brugte kilde var tør, men jeg havde vand nok med til en overnatning. Bagefter var jeg rundt at kigge på grave, der var 14 nummererede grave rund om bygden, fortrinsvis lagt højt – med udsigt.

Onsdag 30. Op kl. 6 efter overnatning i huset. Afgang fra Qernertivartivit kl.7.50 ved højvande. Om aftenen havde jeg pejlet retningen til checkpoint D8, men det var det dejligste vejr helt klart. Jeg kom     til D8 kl. 8.50, her var mulighed for lejrplads. Jeg fortsatte lidt ind i fjorden og var også inde i den næste imod øst. Kl. 9.10 kunne jeg dreje ned langs kysten imod syd, kl. 10 nåede jeg det sydøstlige hjørne hvor der ifølge kortet skulle være et sømærke. Allerede sidste år så vi at der ikke var et mærke, men denne gang fandt jeg de faststøbte bolte som havde forankret mærket.

 

Sømærke forankringer

Onsdag 30. Op kl. 6 efter overnatning i huset. Afgang fra Qernertivartivit kl.7.50 ved højvande. Om aftenen havde jeg pejlet retningen til checkpoint D8, men det var det dejligste vejr helt klart. Jeg kom     til D8 kl. 8.50, her var mulighed for lejrplads. Jeg fortsatte lidt ind i fjorden og var også inde i den næste imod øst. Kl. 9.10 kunne jeg dreje ned langs kysten imod syd, kl. 10 nåede jeg det sydøstlige hjørne hvor der ifølge kortet skulle være et sømærke. Allerede sidste år så vi at der ikke var et mærke, men denne gang fandt jeg de faststøbte bolte som havde forankret mærket.

Sejlede videre kl. 10.30 efter te pause. Nær ved bunden af den første fjord fra hjørnet var der en tør gennemgang til den næste fjord. Højden var max 1 m over højvande og der var sand og mos det meste af vejen, jeg besluttede derfor at trække kajakken uden at læsse af og jeg kunne sejle videre 15 min efter at jeg var gået i land. Jeg sejlede langt ind i denne fjord 2 der var flere ret store øer som ikke var aftegnet på vandrekortet (og slet ikke på kort 1:250.000) derefter sejlede jeg ”gennem” en ø og så på en mulig overgang fra begge sider. Jeg sejlede videre til Gustav Holms overvintringsplads hvor jeg spiste frokost, da jeg kom til teen havde fluerne fundet mig og jeg sejlede videre og drak min te i kajakken. Fjorden vest for GH tasiilaartik er over 4 km. dyb, men da jeg havde sejlet de 3 km. var der fuldt udsyn til polhelms fjelds bagside og til den dal som går op her. Det var denne vej Anders havde været oppe ved D9 inden ATC. Videre langs kysten indtil jeg slog lejr, noget øm i armene, i en lille vig ca. 2 km. fra Hvalfangerpladsen (Amitsivartik).kl. 16.30

Sejlet distance efter det digitale kort 32.1 km.

Jeg startede fra Qernertiv

artivit inden 8 og kunne derfor ikke ringe til Torben på kommunen på Iridium satelittelefonen. Da jeg kom til D8 fik jeg forbindelse med kommunen men Torben var ikke ved sin telefon, Kl. 10 var der ikke satellitforbindelse og fra 10-12 vidste jeg at Torben var ude til møder. Derfor blev klokken 16.30 inden jeg ringede til Torbens hjemmetelefon og traf Birgit som fik besked om hvor jeg var. Kl. 17.15 prøvede jeg igen og gav Torben en mere uddybende besked rent positionsmæssigt. Mit telt havde en højdeforskel på tværs af teltet på næsten 20 cm, men da jeg skulle sove sørgede jeg for at klodse op under madrassen i den ene side (flade sten, redningsvest og det tøj, som jeg havde taget af) så at jeg blev liggende på madrassen hele natten, og sov udmærket

  

Sejlede videre kl. 10.30 efter te pause. Nær ved bunden af den første fjord fra hjørnet var der en tør gennemgang til den næste fjord. Højden var max 1 m over højvande og der var sand og mos det meste af vejen, jeg besluttede derfor at trække kajakken uden at læsse af og jeg kunne sejle videre 15 min efter at jeg var gået i land. Jeg sejlede langt ind i denne fjord 2 der var flere ret store øer som ikke var aftegnet på vandrekortet (og slet ikke på kort 1:250.000) derefter sejlede jeg ”gennem” en ø og så på en mulig overgang fra begge sider. Jeg sejlede videre til Gustav Holms overvintringsplads hvor jeg spiste frokost, da jeg kom til teen havde fluerne fundet mig og jeg sejlede videre og drak min te i kajakken. Fjorden vest for GH tasiilaartik er over 4 km. dyb, men da jeg havde sejlet de 3 km. var der fuldt udsyn til polhelms fjelds bagside og til den dal som går op her. Det var denne vej Anders havde været oppe ved D9 inden ATC. Videre langs kysten indtil jeg slog lejr, noget øm i armene, i en lille vig ca. 2 km. fra Hvalfangerpladsen (Amitsivartik).kl. 16.30

Sejlet distance efter det digitale kort 32.1 km.

Jeg startede fra Qernertivartivit inden 8 og kunne derfor ikke ringe til Torben på kommunen på Iridium satelittelefonen. Da jeg kom til D8 fik jeg forbindelse med kommunen men Torben var ikke ved sin telefon, Kl. 10 var der ikke satellitforbindelse og fra 10-12 vidste jeg at Torben var ude til møder. Derfor blev klokken 16.30 inden jeg ringede til Torbens hjemmetelefon og traf Birgit som fik besked om hvor jeg var. Kl. 17.15 prøvede jeg igen og gav Torben en mere uddybende besked rent positionsmæssigt.

Mit telt havde en højdeforskel på tværs af teltet på næsten 20 cm, men da jeg skulle sove sørgede jeg for at klodse op under madrassen i den ene side (flade sten, redningsvest og det tøj, som jeg havde taget af) så at jeg blev liggende på madrassen hele natten, og sov udmærket

Torsdag 31.

Op kl. 5.45 afgang kl. 7.50.

Passage vest f Hvalfangerpladsen

Kl. 8.30 var jeg kommet forbi den halvø med hvalfangstpladsen og var udfor Serfagajik ved den sidste vig inden fyret skulle der ifølge kortet (både søkort, vandrekort og 250.000 kort) være et sømærke, jeg gik derfor iland kl. 9.00 og søgte efter spor, imidlertid er det sted, hvor sømærket er aftegnet, ulogisk (bag meget højere (utilgængelige) forbjerge), så jeg kiggede også der, hvor jeg ville placere et sømærke. Jeg fandt dog intet. Passerede fyret kl. 10.     Ankom til Tasiilaq kl. 11.00, Ringede til Torben så snart jeg kom hjem i mit hus. 14,9 km